Wie kan aanbevolen worden? 

Er zijn twee voorwaarden waaraan de voorgestelde kandidaten moeten voldoen: 

 • De kandidaat heeft niet gepostuleerd bij Finsiders in het afgelopen jaar
 • De kandidaat moet aangeworven worden met een contract van onbepaalde duur of een bijzondere aannemingsovereenkomst voor zelfstandigen 

 

Hoe ga je te werk? 

Interessant is om onze website in de gaten te houden zodat je steeds weet welke vacatures er open staan. Ook spontane kandidaturen zijn welkom. Wanneer je graag iemand wenst aan te bevelen mail je naar jobs@finsiders.be en geef je volgende zaken mee:

 • Functie waarvoor je denkt dat deze persoon in aanmerking komt 
 • Eventueel aantal jaren relevante ervaring
 • CV in bijlage van de mail

 

De selectie 

Wanneer ons team van Talent Coaches het CV doorkrijgt, zullen zij deze grondig screenen. De voorgestelde kandidaten krijgen geen voorkeursbehandeling en zullen behandeld worden op de kwalitatieve manier zoals al onze andere kandidaten. 

 

Wat is de beloning? 

Als beloning voorzien we een bedrag van €500 netto. Dit bedrag wordt uitgekeerd nadat de persoon 6 maanden in dienst is bij Finsiders.

 

Voorwaarden

De onderhavige bepalingen vormen de algemene voorwaarden van het aanbevelen van een kandidaat bij Finsiders:

 • De Aandrager komt enkel in aanmerking voor een referral fee indien het gaat om een vaste aanwerving van onbepaalde duur van potentiele kandidaten (“De voorgedragen kandidaat”). 
 • De voorgedragen kandidaat kan een vriend, kennis of familielid zijn. Het is de aandrager niet toegestaan om kandidaten aan te bevelen die hij niet kent.
 • De aandrager komt in aanmerking voor een referral fee in de vorm van een netto bedrag van €500.
 • De referral fee wordt toegekend aan de aandrager indien de voorgedragen kandidaat minstens 6 maanden in dienst blijft. Na de periode van 6 maand zal deze referral fee uitgekeerd worden. 
 • Er zal geen referral fee worden verstrekt indien een voorgedragen kandidaat wordt aangenomen maar eerste zes maanden van vaste tewerkstelling niet (volledig) doorloopt.  
 • Voor zover van toepassing wordt de belasting in verband met de referral fee betaald door de aandrager (door inhouding). 
 • Indien Finsiders niet in staat is de aangewezen referral fee te verstrekken, wordt een alternatief geschenk van gelijke waarde verstrekt waarvoor dezelfde algemene voorwaarden gelden.
 • De referral fee is geen permanent verworven recht. Wél bestaat de mogelijkheid om meerdere malen een referral fee te ontvangen voor meerdere kandidaten.
 • De aandrager komt niet in aanmerking voor de referral fee indien de voorgedragen persoon op de datum van voordracht, of in de 12 maanden voorafgaand aan de datum van voordracht, reeds als actieve kandidaat in onze database geregistreerd stond of als de HR-dienst de gegevens van de voorgedragen persoon al heeft ontvangen, maar deze nog niet in zijn databank heeft ingevoerd.
 • Een kandidaat mag slechts één keer aan onze HR-dienst worden voorgedragen. Indien een kandidaat door meer dan één aandrager aan onze HR-dienst wordt voorgedragen, komt alleen de persoon die deze kandidaat als eerst aan onze HR-dienst heeft voorgedragen in aanmerking voor de referral overeenkomstig dit programma.
 • De voorgedragen persoon moet op de hoogte zijn gebracht en toestemming hebben gegeven voor de verstrekking van zijn gegevens aan Finsiders. 
 • De aandrager aanvaardt dat Finsiders niet aansprakelijk is voor verliezen of vorderingen die het gevolg zijn van het gebruik van de referral fee. 
 • Finsiders behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden van het aanbevelen van vriend(en), of een deel ervan, op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te beëindigen.
 • In geval van een geschil over deze algemene voorwaarden, de regels van dit programma, de handelswijze, de resultaten en alle andere zaken betreffende dit programma, is de beslissing van Finsiders maatgevend en wordt geen correspondentie of discussie aangegaan.
 • Finsiders neemt geen verantwoordelijkheid voor het betalen van eventuele belasting of andere kosten die voortkomen uit het verstrekken van deze Referral Fee. Deze verantwoordelijkheid ligt geheel bij de Aandrager.
 • Op deze algemene voorwaarden en eventuele niet-contractuele verplichtingen die hieruit voortvloeien of hiermee in verband staan, is het Belgisch recht van toepassing, en de partijen vallen uitsluitend onder de jurisdictie van de Belgische rechtbanken.

 

 

Aarzel dus niet en breng ons in contact met een van je vrienden of kennissen en we schrijven met plezier €500 over op jouw rekening!

Refer a friend

Ontvang onze nieuwsbrief

De beste finsights bundelen we maandelijks in een nieuwsbrief. Laat hier je e-mailadres na en ontvang nieuwe inzichten meteen in je mailbox. Uitgelezen? Terug uitschrijven doe je in één klik.

We geven je gegevens nooit door aan derden. Lees onze Privacy Policy

Finsiders